Mormonism vs. Islam

Introducere în Cartea lui Mormon

<<După ce Mormon şi-a terminat scrierile, el a încredinţat relatarea fiului său Moroni, care a adăugat câteva cuvinte de-ale sale şi a ascuns plăcile pe dealul Cumora. La 21 septembrie 1823, acelaşi Moroni, atunci o fiinţă glorificată şi înviată, a apărut profetului Joseph Smith şi l-a instruit cu privire la vechea cronică şi traducerea sa în limba engleză.>>

 

Coran

33 SURAT AL-‘AHZAB

40. Muhammed nu este tată nici unuia dintre bărbații voștri, ci el este Trimisul lui Allah și încheietorul profeților, și Allah este Atoateștiutor.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s