Necredinciosul duce luptă grea

Cartea lui Mormon

2 Nefi

26-15

După ce seminția mea și seminția fraților mei vor fi rătăcit în necredință și vor fi fost lovită de neamuri; da, după ce Domnul Dumnezeu îi va împresura de jur împrejur și îi va asedia cu cete și va ridica fortărețe împotriva lor și după ce ei vor fi doborâți în țărână până când ei nu vor mai exista [..]

26-19

Și se va întâmpla că cei care au rătăcit în necredință vor fi loviți de mâna neamurilor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s