Necredinciosul să piară

Cartea lui Mormon

1 Nefi

4-13

Iată, Domnul îi ucide pe cei răi ca să îndeplinească țelurile Sale drepte. Este mai bine ca un om să piară, decât ca un neam să se rătăcească și să piară în necredință.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s