Visul ce duce la ruină

Cartea lui Mormon

1 Nefi

Capitolul 2

[…]

Cică iată, s-a întâmplat că Domnul i-a vorbit tatălui meu, da, chiar în vis, și i-a spus: Binecuvântat ești tu, Lehi, datorită lucrurilor pe care le-ai făcut; și pentru că tu ai fost credincios și le-ai mărturisit acestor oameni ceea ce ți-am poruncit, iată, ei caută să-ți ia viața.

2. Și s-a întâmplat că Domnul i-a poruncit tatălui meu, chiar într-un vis, că el trebuie să-și ia familia și să plece în pustiu.

3. Și s-a întâmplat că el s-a supus cuvântului Domnului și a făcut așa cum Domnul i-a poruncit.

4. Și s-a întâmplat că el a plecat în pustiu. Și și-a părăsit casa și țara moștenirii sale și aurul și argintul și lucrurile sale de preț și nu a luat nimic cu el […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s