Dumnezeu – ucigașul suprem

Biblia

Romani

11 – 36

Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.

 

Apocalipsa

1 -17

Când L-am vazut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: “Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi și Cel de pe Urmă,

1 – 18

Cel Viu. Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu tin cheile mortii și ale Locuinței morților.

 

Daniel

5 – 23

… ai laudat pe dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatra, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale!

 

*

Asta înseamnă că nimeni nu poate muri decât dacă decide Dumnezeu.

Asta îl face ucigașul suprem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s