Subminarea autorității

Biblia

 

Exodul

 

* Cele 10 prounci

 

20 – 3

Să nu ai alți dumnezei afară de Mine.

20 – 4

Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul.

20 – 5

Să nu te închini ănaintea lor și să nu le slujești; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii, până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc,

20 – 6

și Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele.

20 – 7

Să nu iei în deșert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui.

20 – 8

Adu-ti aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești.

20 – 9

Să lucrezi șase zile și să-ti faci lucrul tău.

20 – 10

Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.

20 – 11

Căci în sase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea, și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.

20 – 12

Cinșteste pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău.

20 – 13

Să nu ucizi.

20 – 14

Să nu preacurvesti.

20 – 15

Să nu furi.

20 – 16

Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.

20 – 17

Să nu poftești casa aproapelui tău; să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.

 

  • Sancțiunea pentru încălcarea sabatului ( 20 – 8/10 ):

Levitic

16 – 31

Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, în care să vă smeriti sufletele. Aceasta să fie o lege veșnică.

 

Exodul

31 – 14

Să țineți Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului său.

 

 

  • Iisus nu respectă sabatul și se intitulează ”dumnezeu” prin afiliere, decăzând din drepturi ”tatăl” :

Ioan

5 – 16

Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua Sabatului.

5 – 18

Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu.

5 – 21

În adevăr, după cum Tatăl învie morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea.

5 – 22

Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului,

5 – 23

pentru că toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteste pe Fiul, nu cinsteste pe Tatăl, care L-a trimis.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s