Subminarea autorității

Biblia

 

Exodul

 

* Cele 10 prounci

 

20 – 3

Să nu ai alți dumnezei afară de Mine.

20 – 4

Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul.

20 – 5

Să nu te închini ănaintea lor și să nu le slujești; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii, până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc,

20 – 6

și Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele.

20 – 7

Să nu iei în deșert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui.

20 – 8

Adu-ti aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești.

20 – 9

Să lucrezi șase zile și să-ti faci lucrul tău.

20 – 10

Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.

20 – 11

Căci în sase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea, și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.

20 – 12

Cinșteste pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău.

20 – 13

Să nu ucizi.

20 – 14

Să nu preacurvesti.

20 – 15

Să nu furi.

20 – 16

Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.

20 – 17

Să nu poftești casa aproapelui tău; să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.

 

  • Sancțiunea pentru încălcarea sabatului ( 20 – 8/10 ):

Levitic

16 – 31

Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, în care să vă smeriti sufletele. Aceasta să fie o lege veșnică.

 

Exodul

31 – 14

Să țineți Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului său.

 

 

  • Iisus nu respectă sabatul și se intitulează ”dumnezeu” prin afiliere, decăzând din drepturi ”tatăl” :

Ioan

5 – 16

Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua Sabatului.

5 – 18

Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu.

5 – 21

În adevăr, după cum Tatăl învie morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea.

5 – 22

Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului,

5 – 23

pentru că toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteste pe Fiul, nu cinsteste pe Tatăl, care L-a trimis.

 

Dumnezeu a creat răul

Biblia

Isaia

45 – 5

Eu sunt Domnul, și nu mai este altul, afară de Mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins, înainte ca tu să Ma cunoști.

45 -6

Ca să se știe, de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu sunt Domnul, și nu este altul.

45 -7

Eu intocmesc lumina și fac întunericul, Eu dau propășirea și aduc restriștea, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri.

 

Geneza

2 – 9

Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuți la vedere și buni la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii, și pomul cunoștinței binelui și răului.

 

 

Dumnezeu – ucigașul suprem

Biblia

Romani

11 – 36

Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.

 

Apocalipsa

1 -17

Când L-am vazut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: “Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi și Cel de pe Urmă,

1 – 18

Cel Viu. Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu tin cheile mortii și ale Locuinței morților.

 

Daniel

5 – 23

… ai laudat pe dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatra, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale!

 

*

Asta înseamnă că nimeni nu poate muri decât dacă decide Dumnezeu.

Asta îl face ucigașul suprem.

Genocid pe timp de tantrum

Biblia

Psalmi

7 – 11

Dumnezeu este un judecator drept, un Dumnezeu care Se mânie în orice vreme.

7 – 12

Dacă cel rau nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu Își ascute sabia, Își încordează arcul și-l ocheste,

7 – 13

îndreaptă asupra lui săgeti omorâtoare și-i aruncă săgeti arzătoare!

 

Cine este ”cel rău” ?

 

Romani

3 – 8

Și de ce să nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretind unii, care ne vorbesc de rău, că spunem noi? Osânda acestor oameni este dreaptă.

3 – 9

Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat,

3 – 10

după cum este scris: “Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar.”

 

*

Dumnezeu are nevoie de unelte (sabie, arc), pare a fi instabil emoțional (se mânie în orice vreme) și urmărește să ucidă întreaga populație a lumii.

Camătă la apostol

Biblia

Faptele Apostolilor

5 – 1

Dar un om, numit Anania, a vândut o moșioară, cu nevasta sa Safira,

5 -2

și a oprit o parte din pret, cu stirea nevestei lui; apoi a adus partea cealalta și a pus-o la picioarele apostolilor.

5 -3

Petru i-a zis: “Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfant și să ascunzi o parte din prețul moșioarei?

5 -4

Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu.”

5 -5

Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frica a apucat pe toti cei ce ascultau aceste lucruri.

5 -6

Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat.

5 -7

Cam după trei ceasuri, a intrat și nevasta sa, fară să știe ce se întamplase.

5- 8

Petru i-a zis: “Spune-mi, cu atât ați vândut mosioara?” “Da”, a răspuns ea, “cu atâta.”

5 – 9

Atunci Petru i-a zis: “Cum de v-ati înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine.”

5 – 10

Ea a cazut îndată la picioarele lui și si-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au gasit-o moartă; au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei.

11. O mare frica a cuprins toata adunarea si pe toti cei ce au auzit aceste lucruri.