Mormonism vs. Islam

Introducere în Cartea lui Mormon

<<După ce Mormon şi-a terminat scrierile, el a încredinţat relatarea fiului său Moroni, care a adăugat câteva cuvinte de-ale sale şi a ascuns plăcile pe dealul Cumora. La 21 septembrie 1823, acelaşi Moroni, atunci o fiinţă glorificată şi înviată, a apărut profetului Joseph Smith şi l-a instruit cu privire la vechea cronică şi traducerea sa în limba engleză.>>

 

Coran

33 SURAT AL-‘AHZAB

40. Muhammed nu este tată nici unuia dintre bărbații voștri, ci el este Trimisul lui Allah și încheietorul profeților, și Allah este Atoateștiutor.

 

Crezi

Coran

61 SURAT AS-SAFF

11. Credeți voi în Allah și în Trimisul Său și luptați pe calea lui Allah, cu averile voastre și cu sufletele voastre, căci acest lucru este mai bun pentru voi, dacă (voiți să) știți!

Religia Adevărului

9 SURAT AT-TAWBA

29. Luptați împotriva acelora care nu cred în Allah și nici în Ziua de Apoi și nu opresc ceea ce Allah și Trimisul Său au oprit și nu împărtășesc religia Adevărului, dintre aceia cărora li s-a dat Cartea, până ce ei nu vor plăti tributul cu mâna lor. fiind ei supuși legilor.

Mâna

9 SURAT AT-TAWBA

14. Luptați-vă împotriva lor, căci Allah îi va pedepsi prin mâinile voastre și-i va acoperi de rușine și vă va ajuta să-i biruiți și va tămădui piepturile unor oameni dreptcredincioși!