Necredinciosul duce luptă grea

Cartea lui Mormon

2 Nefi

26-15

După ce seminția mea și seminția fraților mei vor fi rătăcit în necredință și vor fi fost lovită de neamuri; da, după ce Domnul Dumnezeu îi va împresura de jur împrejur și îi va asedia cu cete și va ridica fortărețe împotriva lor și după ce ei vor fi doborâți în țărână până când ei nu vor mai exista [..]

26-19

Și se va întâmpla că cei care au rătăcit în necredință vor fi loviți de mâna neamurilor.

Mormonism vs. Islam

Introducere în Cartea lui Mormon

<<După ce Mormon şi-a terminat scrierile, el a încredinţat relatarea fiului său Moroni, care a adăugat câteva cuvinte de-ale sale şi a ascuns plăcile pe dealul Cumora. La 21 septembrie 1823, acelaşi Moroni, atunci o fiinţă glorificată şi înviată, a apărut profetului Joseph Smith şi l-a instruit cu privire la vechea cronică şi traducerea sa în limba engleză.>>

 

Coran

33 SURAT AL-‘AHZAB

40. Muhammed nu este tată nici unuia dintre bărbații voștri, ci el este Trimisul lui Allah și încheietorul profeților, și Allah este Atoateștiutor.

 

Visul ce duce la ruină

Cartea lui Mormon

1 Nefi

Capitolul 2

[…]

Cică iată, s-a întâmplat că Domnul i-a vorbit tatălui meu, da, chiar în vis, și i-a spus: Binecuvântat ești tu, Lehi, datorită lucrurilor pe care le-ai făcut; și pentru că tu ai fost credincios și le-ai mărturisit acestor oameni ceea ce ți-am poruncit, iată, ei caută să-ți ia viața.

2. Și s-a întâmplat că Domnul i-a poruncit tatălui meu, chiar într-un vis, că el trebuie să-și ia familia și să plece în pustiu.

3. Și s-a întâmplat că el s-a supus cuvântului Domnului și a făcut așa cum Domnul i-a poruncit.

4. Și s-a întâmplat că el a plecat în pustiu. Și și-a părăsit casa și țara moștenirii sale și aurul și argintul și lucrurile sale de preț și nu a luat nimic cu el […]